Parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika w Siemianicach

Idź do spisu treści

Menu główne

Podsumowanie Kolędy

 

         Podsumowanie Kolędy w parafii w Siemianicach  2017 .


W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy w naszej parafii wizytę duszpasterską, zwaną kolędą. Przedstawiam sprawozdanie z kolędy.
Kolędę rozpocząłem w grudniu 2016  do 30 stycznia  b. r.

W tym roku pomagał w naszej parafii ksiądz senior z Sianowa Józef Oleski. Składam mu serdeczne podziękowanie za pomoc. Mieliśmy do odwiedzenia w naszej parafii 860 rodzin . Kolędę przyjęło 541 rodzin co stanowi 62,9 % rodzin w parafii, nie przyjęło z różnych powodów 319 rodzin.
Kolęda dla większości stanowiła rodzinne i religijne wydarzenie. Wielu z radością oczekiwało kapłana, niektórzy wzięli nawet dzień wolny od pracy. Dziękuję drogim parafianom za życzliwe przyjęcie kapłana w swoim domu. Dziękujemy za dar wspólnej modlitwy, świadectwo chrześcijańskiego życia i serdeczną rozmowę. Dziękujemy też za cenne uwagi, które świadczą o zatroskaniu o kształt wspólnoty parafialnej. Dziękuję za ofiary pieniężne, dzięki którym będzie możliwość kontynuować tak dalsze prace przy plebanii.

Dzięki ofiarności parafian budynek parafialny jest już dobrym stanie. Jeszcze zostaje do zrobienia mieszkanie dla księdza wikariusza i w przyszłości wielka inwestycja to dach na plebani. Materialny udział parafian w inwestycji budowy jest następujący : główne źródła to : z kolędy \, z  II niedzieli miesiąca – z tzw. taca inwestycyjna , z ofiar złożonych indywidualnie w kopertach oraz z  ofiar przelanych na konto  parafii.
 Przy tej okazji wyrażam wszystkim wdzięczność za zrozumienie i składane ofiary.

Wyrażam wdzięczność tym parafianom, którzy wspierając materialnie, mają swój udział w utrzymaniu kościoła. W ten sposób wypełniamy wspólnie V przykazanie kościelne, które mówi , że należy dbać o potrzeby wspólnoty Kościoła.
W tym roku rozpoczynamy budowę ołtarza w naszym kościele W czasie kolędy przedstawiałem projekt tego ołtarza w każdej rodzinie. Większość parafian wyraziła zdecydowaną akceptację wraz  z Radą Parafialną wyrażam zadowolenie , że projekt został przyjęty . Nie wiemy jaki będzie kosztorys, czekamy, jak tylko otrzymamy , to będzie informacja . Na kolędzie w każdej rodzinie została zostawiona koperta z ofiarą na ołtarz. Niektóre już wróciły jest już ponad 5 tys. Planowane rozpoczęcie prac w kościele to koniec czerwca początek lipca.
Cieszy nas, że wielu parafian czuje więź ze wspólnotą parafialną, utożsamia się z nią, traktując nasz kościół w Siemianicach jako „swój ", mówi o w naszej parafii". Cieszy nas bardzo jak w kościele pojawiają się nowi parafianie, nowe rodziny.

W czasie minionej kolędy poświęciłem 58 nowych mieszkań. Radujemy się, że niektórzy z was należą do różnego rodzaju wspólnot w parafiach słupskich. Mamy nadzieję, że i u nas w parafii odnajdą swoje miejsce organizując nowe grupy, by jeszcze bliżej zaangażować się i być w parafii. Przy okazji zachęcamy kolejnych parafian do odważnego zapisania się do wspólnot, działających przy naszej parafii.
Wielu wiernych podczas spotkań z kapłanem wyrażało wdzięczność za zaangażowanie w pracę duszpasterską w parafii.
Wizyta kolędowa była dla duszpasterza, okazją do zapoznania się z waszymi radościami i troskami, a szczególnie rodzin i osób przeżywających troski związane ze śmiercią najbliższych, ciężką chorobą, problemami związanymi z wyjazdem młodych za granicę w celu poszukiwania pracy.

Drodzy parafianie, chcę podzielić się z wami także kapłańską troską i niepokojem być może was tu obecnych w świątyni to nie dotyczy, jednak jest naszym wspólnym niepokojem, że wiele osób żyje bez sakramentu małżeństwa, choć nie mają żadnych przeszkód, w niektórych wypadkach trwa to latami. Jest to tym bardziej niepokojące, że pary takie, niejednokrotnie porzuciwszy regularne praktyki religijne, nie uważają swojej sytuacji za sprzeczną z moralnymi zasadami chrześcijańskiego życia. Osoby te wykazują wyczuwalną niechęć do rozmowy z kapłanem na ten temat. Kolejnym poważnym zagrożeniem dla życia duchowego i wiary jest nieuczęszczanie na niedzielną Mszę św., nieraz całymi tygodniami, czy miesiącami. Niektórzy parafianie nie byli na Mszy św. w Boże Narodzenie czy w Wielkanoc.  Widzimy wiele zaniedbań ze strony rodziców w stosunku do swoich dzieci, obecnie także młodzieży, którzy nie uczęszczają na przygotowanie do bierzmowania w parafii.
Jednym z najgorszych zjawisk dla życia duchowego jest zobojętnienie. Brak wrażliwości sumienia i próba usprawiedliwienia się przed sobą, że „wszyscy" postępują podobnie. U osób tych zauważalny jest brak wrażliwości na utratę łaski Bożej, którą każdy katolik otrzymuje w sakramentach pokuty i Eucharystii .
W niektórych mieszkaniach brakowało na ścianach religijnych obrazów, a także krzyża. Były tylko same świeckie obrazy, różnego rodzaju bożki, a później się dziwimy, że tak wiele zła wokół nas. Poświęcone obrazy, czy krzyże są znakiem wiary i pomagają w modlitwie.
W kilku rodzinach jest prawdziwy problem alkoholizmu, jednego, a nieraz i więcej członków rodziny. To zjawisko jest powodem szczególnej biedy moralnej, ale też biedy materialnej rodzin.

Owocem kolędy są też postulaty, które zostały zgłoszone .
1.Poproszono mnie aby w naszej gablotce i stronie parafialnej zrobić zakładkę odnośnie pośrednictwa pracy. / ktoś poszukuje osoby do opieki dla dziecka czy osób chorych , starszych ; ktoś do pomocy przy swojej posesji itp./
2. Strona parafialna - uaktualnić .
3. Spotkania Biblijne.
4. Boże Ciało- pięknie przyjęto decyzję o corocznej zmianie lokalizacji procesji, która obejmuje kolejne części parafii i tworzy wspólnotę ludzi wierzących / zaangażowanie/
5. Udało się otworzyć Oratorium dla dzieci / pani L. Sroczyńska  /

Nie sposób omówić w krótkim słowie całej kolędy. Jako proboszcz widzę w niej wielką szansę duszpasterską rozeznania sytuacji, przybliżenia do kościoła parafialnego, wzajemnego poznania się, a także wspólną modlitwę i udzielenie błogosławieństwa Bożego na Nowy Rok każdej rodzinie. Pokłosie kolędowania będziemy kontynuować na najbliższym spotkaniu Rady Parafialnej, w której są obecni wasi przedstawiciele. Polecam was wszystkich we Mszy św. odprawianej w każdym tygodniu za parafian. Modlę się modlitwą brewiarzową za nas wszystkich, również tych, którzy są daleko od Boga i Kościoła, którzy zamknęli drzwi swoich domów i swoich serc.

Niech Bóg wszystkim błogosławi w Nowym Roku, a Święty Józef, nasz Patron, ma w swojej opiece.
Ks proboszcz  Mirosław Konieczny


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego